Đánh Giá

Thi Thử Lý Thuyết Lái Xe B2 Online – Đề thi lý thuyết số 9 

 • Hướng Dẫn Sử Dụng:
  • Thời gian làm bài: 22 phút
  • Đậu: làm được tối thiểu 32/35 câu
  THỜI GIAN
   3%

  Question 1 of 35

  1. Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

  cau1

  Question 1 of 35

  Question 2 of 35

  2. Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không?

  Question 2 of 35

  Question 3 of 35

  3. Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

  Question 3 of 35

  Question 4 of 35

  4. Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

  Question 4 of 35

  Question 5 of 35

  5. Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không? 

  cau5

  Question 5 of 35

  Question 6 of 35

  6. Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào dưới đây?

  Question 6 of 35

  Question 7 of 35

  7. Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

  cau7

  Question 7 of 35

  Question 8 of 35

  8. Biển báo này có ý nghĩa gì?

  cau8

  Question 8 of 35

  Question 9 of 35

  9. Khi dạy thực hành lái xe, giáo viên phải mang theo các giấy tờ gì dưới đây?

  Question 9 of 35

  Question 10 of 35

  10. Khi đi từ đường nhánh ra đường chính, người lái xe phải xử lý như nào là đúng quy tắc giao thông?

  Question 10 of 35

  Question 11 of 35

  11. Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

  cau11

  Question 11 of 35

  Question 12 of 35

  12. Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

  cau12

  Question 12 of 35

  Question 13 of 35

  13. Khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, người điều khiển phương tiện cơ giới có được dừng, đỗ xe trên phần đường xe chạy hay không?

  Question 13 of 35

  Question 14 of 35

  14. Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa hai xe, người lái xe phải điều khiển xe như thế nào?

  Question 14 of 35

  Question 15 of 35

  15.  Niên hạn sử dụng của xe ô tô tải (tính bắt đầu từ năm sản xuất) là bao nhiêu năm?

  Question 15 of 35

  Question 16 of 35

  16. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

  cau16

  Question 16 of 35

  Question 17 of 35

  17. Khi sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, ngoài việc bị thu hồi giấy phép lái xe, chịu trách nhiệm trước pháp luật, người lái xe không được cấp giấy phép lái xe trong thời gian bao nhiêu năm?

  Question 17 of 35

  Question 18 of 35

  18. Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

  cau18

  Question 18 of 35

  Question 19 of 35

  19. Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

  cau19

  Question 19 of 35

  Question 20 of 35

  20. Biển nào không cho phép rẽ phải?

  cau20

  Question 20 of 35

  Question 21 of 35

  21. Biển báo này có ý nghĩa gì?

  cau21

  Question 21 of 35

  Question 22 of 35

  22. Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

  cau22

  Question 22 of 35

  Question 23 of 35

  23. Theo Luật Giao thông đường bộ, tín hiệu đèn giao thông gồm 3 màu nào dưới đây?

  Question 23 of 35

  Question 24 of 35

  24.  Mục đích của bảo dưỡng thường xuyên đối với xe ô tô có tác dụng gì dưới đây?

  Question 24 of 35

  Question 25 of 35

  25. Các biển báo này có ý nghĩa gì?

  cau25

  Question 25 of 35

  Question 26 of 35

  26. Hành vi sử dụng xe mô tô để kéo, đẩy xe mô tô khác bị hết xăng đến trạm mua xăng có được phép hay không?

  Question 26 of 35

  Question 27 of 35

  27. Biển này có ý nghĩa gì?

  cau27

  Question 27 of 35

  Question 28 of 35

  28. Khi muốn vượt xe tải, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

  cau28

  Question 28 of 35

  Question 29 of 35

  29.  Vạch dưới đây có tác dụng gì?

  cau29

  Question 29 of 35

  Question 30 of 35

  30. Khi lái xe ô tô qua đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông, người lái xe phải xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn?

  Question 30 of 35

  Question 31 of 35

  31. Biển báo này có ý nghĩa gì?

  cau31

  Question 31 of 35

  Question 32 of 35

  32. Xe kéo rơ moóc khi tham gia giao thông phải tuân thủ điều kiện nào ghi ở dưới đây?

  Question 32 of 35

  Question 33 of 35

  33. Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

  cau33

  Question 33 of 35

  Question 34 of 35

  34. Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

  cau34

  Question 34 of 35

  Question 35 of 35

  35. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

  cau35

  Question 35 of 35


   

Chọn Đề Thi Khác:

Copyright TuMoLamWeb
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline