Thi Thử Lý Thuyết Lái Xe B2 Online – Đề thi lý thuyết số 9 

Hướng Dẫn Sử Dụng:

  • Thời gian làm bài: 22 phút
  • Đậu: làm được tối thiểu 32/35 câu

BẮT ĐẦU

1. Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào?

cau1

Câu hỏi 1 trong 35

2. Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không?

Câu hỏi 2 trong 35

3. Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 3 trong 35

4. Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm?

Câu hỏi 4 trong 35

5. Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định (có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không? 

cau5

Câu hỏi 5 trong 35

6. Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô phải chấp hành các quy định nào dưới đây?

Câu hỏi 6 trong 35

7. Phía trước có một xe đang lùi vào nơi đỗ, xe con phía trước đang chuyển sang làn đường bên trái, bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

cau7

Câu hỏi 7 trong 35

8. Biển báo này có ý nghĩa gì?

cau8

Câu hỏi 8 trong 35

9. Khi dạy thực hành lái xe, giáo viên phải mang theo các giấy tờ gì dưới đây?

Câu hỏi 9 trong 35

10. Khi đi từ đường nhánh ra đường chính, người lái xe phải xử lý như nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 10 trong 35

11. Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều?

cau11

Câu hỏi 11 trong 35

12. Biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại?

cau12

Câu hỏi 12 trong 35

13. Khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, người điều khiển phương tiện cơ giới có được dừng, đỗ xe trên phần đường xe chạy hay không?

Câu hỏi 13 trong 35

14. Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa hai xe, người lái xe phải điều khiển xe như thế nào?

Câu hỏi 14 trong 35

15.  Niên hạn sử dụng của xe ô tô tải (tính bắt đầu từ năm sản xuất) là bao nhiêu năm?

Câu hỏi 15 trong 35

16. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

cau16

Câu hỏi 16 trong 35

17. Khi sử dụng giấy phép lái xe đã khai báo mất để điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, ngoài việc bị thu hồi giấy phép lái xe, chịu trách nhiệm trước pháp luật, người lái xe không được cấp giấy phép lái xe trong thời gian bao nhiêu năm?

Câu hỏi 17 trong 35

18. Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

cau18

Câu hỏi 18 trong 35

19. Biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?

cau19

Câu hỏi 19 trong 35

20. Biển nào không cho phép rẽ phải?

cau20

Câu hỏi 20 trong 35

21. Biển báo này có ý nghĩa gì?

cau21

Câu hỏi 21 trong 35

22. Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

cau22

Câu hỏi 22 trong 35

23. Theo Luật Giao thông đường bộ, tín hiệu đèn giao thông gồm 3 màu nào dưới đây?

Câu hỏi 23 trong 35

24.  Mục đích của bảo dưỡng thường xuyên đối với xe ô tô có tác dụng gì dưới đây?

Câu hỏi 24 trong 35

25. Các biển báo này có ý nghĩa gì?

cau25

Câu hỏi 25 trong 35

26. Hành vi sử dụng xe mô tô để kéo, đẩy xe mô tô khác bị hết xăng đến trạm mua xăng có được phép hay không?

Câu hỏi 26 trong 35

27. Biển này có ý nghĩa gì?

cau27

Câu hỏi 27 trong 35

28. Khi muốn vượt xe tải, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông?

cau28

Câu hỏi 28 trong 35

29.  Vạch dưới đây có tác dụng gì?

cau29

Câu hỏi 29 trong 35

30. Khi lái xe ô tô qua đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông, người lái xe phải xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 30 trong 35

31. Biển báo này có ý nghĩa gì?

cau31

Câu hỏi 31 trong 35

32. Xe kéo rơ moóc khi tham gia giao thông phải tuân thủ điều kiện nào ghi ở dưới đây?

Câu hỏi 32 trong 35

33. Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này?

cau33

Câu hỏi 33 trong 35

34. Biển nào báo hiệu “Đường đôi”?

cau34

Câu hỏi 34 trong 35

35. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

cau35

Câu hỏi 35 trong 35


 

THỜI GIAN

 

Chọn Đề Thi Khác:

Copyright TuMoLamWeb
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline