0937999666 / 0283.5020.168 daitri@hoclaixehcm.edu.vn

Thi Thử Lý Thuyết Lái Xe B2 Online – Đề 10

B2 - Đề 10

THI THỬ LÝ THUYẾT B2 ONLINE

Hướng Dẫn Sử Dụng:

  • Chọn đáp án từng câu sau đó nhấn nút “GỬI” để nộp bài và xem đáp án
  • Nếu thi trên điện thoại mà bài thi bị che khuất, bạn có thể lật ngang máy để xem bài thi đầy đủ nhé! (tương thích với tất cả các dòng điện thoại hiện nay)​
  • Thời gian làm bài: 20 phút
  • Đậu: tối thiểu 26/30 câu

Chọn Đề Thi Khác:

Pin It on Pinterest