Thi Thử Lý Thuyết Lái Xe B2 Online – Đề thi số 16

Hướng Dẫn Sử Dụng:

  • Thời gian làm bài: 22 phút
  • Đậu: làm được tối thiểu 32/35 câu

BẮT ĐẦU

1. Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi (hạng E) là bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi 1 trong 35

2. Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

cau2

Câu hỏi 2 trong 35

3. Xe ô tô tham gia giao thông đường bộ phải bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nào ghi dưới đây?

Câu hỏi 3 trong 35

4. Thời gian làm việc trong một ngày của người lái xe ô tô không được vượt quá bao nhiêu giờ trong trường hợp dưới đây?

Câu hỏi 4 trong 35

5. Để đạt được hiệu quả phanh cao nhất, người lái xe mô tô phải sử dụng các kỹ năng như thế nào dưới đây?

Câu hỏi 5 trong 35

6. Trên đường có nhiều làn đường, khi điều khiển phương tiện ở tốc độ chậm bạn phải đi ở làn đường nào?

Câu hỏi 6 trong 35

7. Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật”?

cau7

Câu hỏi 7 trong 35

8. Xe con vượt xe tải như trường hợp này có đúng không?

cau8

Câu hỏi 8 trong 35

9. Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

cau9

Câu hỏi 9 trong 35

10. Khi nhả hệ thống phanh dùng cơ khí điều khiển bằng tay (phanh tay), người lái xe cần phải thực hiện các thao tác nào?

Câu hỏi 10 trong 35

11.  Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

cau11

Câu hỏi 11 trong 35

12. Việc sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô phải thực hiện ở đâu và như thế nào?

Câu hỏi 12 trong 35

13. Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu thế nào là đúng?

Câu hỏi 13 trong 35

14. Khi điều khiển xe mô tô quay đầu người lái xe cần thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 14 trong 35

15. Trên xe ô tô có trang bị thiết bị như hình vẽ, dùng để làm gì?

cau15

Câu hỏi 15 trong 35

16. Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

cau16

Câu hỏi 16 trong 35

17. Khái niệm “đỗ xe” được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 17 trong 35

18. Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không?

cau18

Câu hỏi 18 trong 35

19. Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái?

cau19

Câu hỏi 19 trong 35

20. Xe của bạn đang di chuyển gần đến khu vực giao cắt với đường sắt, khi rào chắn đang dịch chuyển, bạn điều khiển xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

cau20

Câu hỏi 20 trong 35

21. Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

cau21

Câu hỏi 21 trong 35

22. Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép (có thể dùng lại một cách an toàn) trong trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi 22 trong 35

23. Khi điều khiển xe ô tô nhập vào đường cao tốc người lái xe cần thực hiện như thế nào dưới đây để bảo đảm an toàn giao thông?

Câu hỏi 23 trong 35

24. Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

cau24

Câu hỏi 24 trong 35

25. Trên xe ô tô có trang bị thiết bị như hình vẽ có tác dụng gì dưới đây?

cau25

Câu hỏi 25 trong 35

26. Khi điều khiển xe ô tô tự đổ, người lái xe cần chú ý những điểm gì để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 26 trong 35

27. Ký hiệu chuyên dùng nào biểu hiện hàng chuyên chở phải tránh ánh nắng mặt trời ?

cau27

Câu hỏi 27 trong 35

28. Gặp biển nào dưới đây người tham gia giao thông cần phải điều chỉnh tốc độ xe chạy cho thích hợp, đề phòng gió ngang thổi mạnh gây lật xe?

cau28

Câu hỏi 28 trong 35

29. Biển nào sau đây là biển “Lề đường nguy hiểm”?

cau29

Câu hỏi 29 trong 35

30. Xe nào phải dừng lại trong trường hợp này?

cau30

Câu hỏi 30 trong 35

31. Người hành nghề lái xe khi thực hiện tốt việc rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp sẽ thu được kết quả như thế nào dưới đây?

Câu hỏi 31 trong 35

32. Biển nào không cho phép rẽ phải?

cau32

Câu hỏi 32 trong 35

33. Biển nào sau đây là biển “Dốc xuống nguy hiểm”?

cau33

Câu hỏi 33 trong 35

34. Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, đường cao tốc, đường hẹp, đường dốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt có được quay đầu xe hay không?

 

Câu hỏi 34 trong 35

35. Khi dừng, đỗ xe trên đường phố hẹp, người lái xe ô tô phải dừng, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đổ bên kia đường khoảng cách tối thiểu là bao nhiêu mét trong các trường hợp dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

Câu hỏi 35 trong 35


 

THỜI GIAN

 

Chọn Đề Thi Khác:

Copyright TuMoLamWeb
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline