Thi Thử Lý Thuyết A1 Online – Đề 6

1. Đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên là loại đường gì?

Câu hỏi 1 trong 25

2. Trong các khái niệm dưới đây khái niệm “dùng xe” được hiều như thế nào là đúng?

Câu hỏi 2 trong 25

3. Trong trường hợp đặc biệt, để được lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng với thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới bạn phải đảm bảo yêu cầu nào dưới đây?

Câu hỏi 3 trong 25

4. Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được sử dụng ô khi trời mưa hay không?

Câu hỏi 4 trong 25

5. Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 5 trong 25

6. Tại nơi có biển báo hiệu cố định lại có báo hiệu tạm thời thì người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của báo hiệu nào?

Câu hỏi 6 trong 25

7. Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép (có thể dùng lại một cách an toàn) trong trường hợp nào dưới đây?

Câu hỏi 7 trong 25

8. Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa, xe mô tô hai bánh, ô tô chở người đến 30 chỗ tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu?

Câu hỏi 8 trong 25

9. Người lái xe phải xử lý như thế nào khi quan sát phía trước thấy người đi bộ đang sang đường tại nơi có vạch đường dành cho người đi bộ để đảm bảo an toàn?

Câu hỏi 9 trong 25

10. Trong các hành vi dưới đây, người lái xe ô tô, mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?

Câu hỏi 10 trong 25

11. Khi đang lái xe mô tô và ô tô, nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại để nhắn tin hoặc gọi điện, người lái xe phải thực hiện như thế nào trong các tình huống nêu dưới đây?

Câu hỏi 11 trong 25

12. Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh đi vào?

Câu hỏi 12 trong 25

13. Biển nào xe quay đầu không bị cấm?

Câu hỏi 13 trong 25

14. Biển báo này có ý nghĩa như thế nào?

Câu hỏi 14 trong 25

15. Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

Câu hỏi 15 trong 25

16. Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường ưu tiên”?

Câu hỏi 16 trong 25

17. Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Câu hỏi 17 trong 25

18. Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết tốc độ tối đa cho phép”?

Câu hỏi 18 trong 25

19. Gặp biển báo này, người tham gia giao thông phải xử lý như thế nào?

Câu hỏi 19 trong 25

20. Thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 20 trong 25

21. Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

Câu hỏi 21 trong 25

22. Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 22 trong 25

23. Theo tín hiệu đèn của xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 23 trong 25

24. Xe nào dùng đúng theo quy tắc giao thông?

Câu hỏi 24 trong 25

25. Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 25 trong 25


 

 

HƯỚNG DẪN THI THỬ LÝ THUYẾT A1 ONLINE

  • BƯỚC 1: LỰA CHỌN ĐỀ THI
  • BƯỚC 2: CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG
  • BƯỚC 3: Nhấn “Tiếp theo” để qua câu hỏi kế tiếp, nhấn “Quay lại” để trở về câu hỏi trước.
  • BƯỚC 4: Nhấn “NỘP BÀI” sau khi hoàn thành câu hỏi cuối cùng để xem kết quả và đáp án đúng.

Chọn Đề Thi Khác:

Copyright TuMoLamWeb
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline