Thi Thử Lý Thuyết A1 Online – Đề 4

1. Dải phân cách trên đường bộ gồm những loại nào?

Câu hỏi 1 trong 25

2. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào dưới đây?

Câu hỏi 2 trong 25

3. Khi lái xe trong khu đô thị và đồng dân cư trừ các khu vực có biển cấm sử dụng còi, người lái xe được sử dụng còi như thế nào trong các trường hợp dưới đây?

Câu hỏi 3 trong 25

4. Khi điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi nào không được phép?

Câu hỏi 4 trong 25

5. Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây?

Câu hỏi 5 trong 25

6. Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 6 trong 25

7. Khi tránh xe đi ngược chiều, các xe phải nhường đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu hỏi 7 trong 25

8. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào dưới đây?

Câu hỏi 8 trong 25

9. Tác dụng của mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô hai bánh trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông là gì?

Câu hỏi 9 trong 25

10. Khái niệm về văn hóa giao thông được hiểu như thế nào là đúng?

Câu hỏi 10 trong 25

11. Khi điều khiển xe trên đường vòng người lái xe cần phải làm gì để đảm bảo an toàn?

 

Câu hỏi 11 trong 25

12. Biển nào cấm các phương tiện giao thông đường bộ rẽ trái?

Câu hỏi 12 trong 25

13. Gặp biển nào xe xích lô được phép đi vào?

Câu hỏi 13 trong 25

14. Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

Câu hỏi 14 trong 25

15. Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau?

Câu hỏi 15 trong 25

16. Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường hai chiều”?

Câu hỏi 16 trong 25

17. Biển nào báo hiệu “Hướng đi thẳng phải theo” ?

Câu hỏi 17 trong 25

18. Biển nào chỉ dẫn cho người đi bộ sử dụng hầm chui qua đường?

Câu hỏi 18 trong 25

19. Khi gặp vạch kẻ đường nào các xe được phép đè vạch?

Câu hỏi 19 trong 25

20. Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Câu hỏi 20 trong 25

21. Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

Câu hỏi 21 trong 25

22. Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Câu hỏi 22 trong 25

23. Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu hỏi 23 trong 25

24. Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 24 trong 25

25. Các xe đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ?

Câu hỏi 25 trong 25


 

 

HƯỚNG DẪN THI THỬ LÝ THUYẾT A1 ONLINE

  • BƯỚC 1: LỰA CHỌN ĐỀ THI
  • BƯỚC 2: CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG
  • BƯỚC 3: Nhấn “Tiếp theo” để qua câu hỏi kế tiếp, nhấn “Quay lại” để trở về câu hỏi trước.
  • BƯỚC 4: Nhấn “NỘP BÀI” sau khi hoàn thành câu hỏi cuối cùng để xem kết quả và đáp án đúng.

Chọn Đề Thi Khác:

Copyright TuMoLamWeb
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline