Đánh Giá

Thi Thử Lý Thuyết A1 Online – Đề 5

THỜI GIAN

 4%

Question 1 of 25

1. Người lái xe được hiểu như thế nào trong các khái niệm dưới đây?

Question 1 of 25

Question 2 of 25

2. Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng?

Question 2 of 25

Question 3 of 25

3. Người lái xe sử dụng đèn như thế nào khi lái xe trong khu đô thị và đông dân cư vào ban đêm?

Question 3 of 25

Question 4 of 25

4. Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác không?

Question 4 of 25

Question 5 of 25

5. Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 không được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

Question 5 of 25

Question 6 of 25

6. Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Question 6 of 25

Question 7 of 25

7. Bạn đang lái xe trên đường hẹp, xuống dốc và gặp một xe đang đi lên dốc, bạn cần làm gì?

 

Question 7 of 25

Question 8 of 25

8. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy có được đi xe dàn hàng ngang; đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác; sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) hay không?

Question 8 of 25

Question 9 of 25

9. Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự trên đường bộ (trừ đường cao tốc) không được vượt quá bao nhiêu km/h?

Question 9 of 25

Question 10 of 25

10. Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải xử lý như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Question 10 of 25

Question 11 of 25

11. Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào?

Question 11 of 25

Question 12 of 25

12. Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào?

Question 12 of 25

Question 13 of 25

13. Biển nào cho phép xe rẽ trái?

Question 13 of 25

Question 14 of 25

14. Gặp biển nào xe lam, xe xích lô máy được phép đi vào?

Question 14 of 25

Question 15 of 25

15. Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

Question 15 of 25

Question 16 of 25

16. Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường không ưu tiên”?

Question 16 of 25

Question 17 of 25

17. Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

Question 17 of 25

Question 18 of 25

18. Biển nào báo hiệu “Đường một chiều”?

Question 18 of 25

Question 19 of 25

19. Biển nào báo hiệu “Nơi đỗ xe dành cho người khuyết tật”?

Question 19 of 25

Question 20 of 25

20. Vạch dưới đây có ý nghĩa gì?

Question 20 of 25

Question 21 of 25

21. Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

Question 21 of 25

Question 22 of 25

22. Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Question 22 of 25

Question 23 of 25

23. Bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước không?

Question 23 of 25

Question 24 of 25

24. Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Question 24 of 25

Question 25 of 25

25. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Question 25 of 25


 

HƯỚNG DẪN THI THỬ LÝ THUYẾT A1 ONLINE

  • BƯỚC 1: LỰA CHỌN ĐỀ THI
  • BƯỚC 2: CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG
  • BƯỚC 3: Nhấn “Tiếp theo” để qua câu hỏi kế tiếp, nhấn “Quay lại” để trở về câu hỏi trước.
  • BƯỚC 4: Nhấn “NỘP BÀI” sau khi hoàn thành câu hỏi cuối cùng để xem kết quả và đáp án đúng.

Chọn Đề Thi Khác:

Copyright TuMoLamWeb
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline