0937999666 / 0283.5020.168 daitri@hoclaixehcm.edu.vn

Thi Thử Lý Thuyết B2 – Đề 6

Thi Thử Lý Thuyết Lái Xe B2 Online – ĐỀ THI SỐ 6 Hướng Dẫn Sử Dụng: Thời gian làm bài: 22 phút Đậu: làm được tối thiểu 32/35 câu THỜI GIAN  3% Question 1 of 35 1. Biển này có hiệu lực đối với xe mô tô hai, ba bánh không?   Có.Không.Question 1 of...

Thi Thử Lý Thuyết B2 – Đề 5

Thi Thử Lý Thuyết Lái Xe B2 Online – Đề 5​ Hướng Dẫn Sử Dụng: Thời gian làm bài: 22 phút Đậu: làm được tối thiểu 32/35 câu THỜI GIAN Please go to Thi Thử Lý Thuyết B2 – Đề 5 to view this quiz Chọn Đề Thi Khác: Thi Thử Bằng B2 – Đề 1 Thi Thử Bằng B2 – Đề 2...

Thi Thử Lý Thuyết B2 – Đề 4

Thi Thử Lý Thuyết Lái Xe B2 Online – Đề 4 Hướng Dẫn Sử Dụng: Thời gian làm bài: 22 phút Đậu: làm được tối thiểu 32/35 câu THỜI GIAN Please go to Thi Thử Lý Thuyết B2 – Đề 4 to view this quiz Chọn Đề Thi Khác: Thi Thử Bằng B2 – Đề 1 Thi Thử Bằng B2 – Đề 2...

Thi Thử Lý Thuyết B2 – Đề 3

Thi Thử Lý Thuyết Lái Xe B2 Online – Đề thi lý thuyết số 3​ Hướng Dẫn Sử Dụng: Thời gian làm bài: 22 phút Đậu: làm được tối thiểu 32/35 câu THỜI GIAN Please go to Thi Thử Lý Thuyết B2 – Đề 3 to view this quiz Chọn Đề Thi Khác: Thi Thử Bằng B2 – Đề 1 Thi...

Thi Thử Lý Thuyết B2 – Đề 2

Thi Thử Lý Thuyết Lái Xe B2 Online – Đề 2​ Hướng Dẫn Sử Dụng: Thời gian làm bài: 22 phút Đậu: làm được tối thiểu 32/35 câu THỜI GIAN Please go to Thi Thử Lý Thuyết B2 – Đề 2 to view this quiz Chọn Đề Thi Khác: Thi Thử Bằng B2 – Đề 1 Thi Thử Bằng B2 – Đề 2...

Thi Thử Lý Thuyết B2 – Đề 1

Thi Thử Lý Thuyết Lái Xe B2 Online – Đề 1​ Thuộc bộ 18 đề thi bằng lái xe ô tô B2. Có tính giờ và có đáp án chấm điểm. Hướng Dẫn Sử Dụng: Thời gian làm bài: 22 phút Đậu: làm được tối thiểu 32/35 câu THỜI GIAN Please go to Thi Thử Lý Thuyết B2 – Đề 1 to...

Pin It on Pinterest