0937999666 / 0283.5020.168 daitri@hoclaixehcm.edu.vn

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM

TRƯỜNG DẠY LÁI XE TIẾN THÀNH

 Số: TB/TT/DS-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ******

THÔNG BÁO

(V/v: Danh sách học viên đã tốt nghiệp và được cấp bằng lái xe)

Cập nhật đến ngày: 26/01/2019

Những học viên có tên trong danh sách này liên hệ Trường dạy lái xe Tiến Thành để nhận bằng lái xe và hồ sơ gốc.

 

Bằng lái Họ tên Quê quán Hạng Khóa ID
LÂM HOÀI THANH SÓC TRĂNG C K0119 169
LÊ BÁ KHÁNH THANH HOÁ B2 K0119 170
NGUYỄN MINH NHỰT TPHCM B2 K0119 171
TRUYỆN THỊ NGỌC ĐIỆP TIỀN GIANG B2 K0119 172
VÕ LÊ NGUYÊN BÌNH PHƯỚC B2 K0119 173
NGUYỄN TẤN KHOA ĐỒNG NAI B2 K0119 174
NGUYỄN THÀNH CÔNG ĐĂK NÔNG C K0119 175
HOÀNG VĂN THÀNH TPHCM B2 K0119 176
ĐẶNG MINH TRÍ TPHCM C K0119 177
CHÂU THỊ HY VÂN BÌNH THUẬN B2 K0119 178
LÂM HUỲNH LỘC SÓC TRĂNG B2 K0119 179
LÊ CAO KỲ TRÀ VINH C K0119 180
KỲ ANH PHƯƠNG CẦN THƠ B2 K0119 181
NGUYỄN TẤN DUY LINH BÌNH THUẬN B2 K0119 182
PHẠM THANH QUANG ĐỒNG NAI B2 K0119 183
LẦU CHÍ HẢI LÂM ĐỒNG C K0119 184
ĐỖ VĂN TÂM THANH HOÁ C K0119 185
NGUYỄN HOÀI ĐỨC TPHCM B2 K0119 186
NGUYỄN QUANG HUY TPHCM B2 K0119 187
NGUYỄN VĂN GIANG NAM ĐỊNH B2 K0119 188
ĐỖ MẠNH CƯỜNG ĐĂK LĂK B2 K0119 189
BÙI MINH ĐỨC THÁI BÌNH B2 K0119 190
NGUYỄN HOÀI VÂN BẾN TRE C K0119 191
TRẦN ĐÌNH VÂN LÂM ĐỒNG B2 K0119 192
ĐỖ VĂN THUỲ ĐỒNG NAI B2 K0119 193
ĐỖ PHÚ HUY LÂM ĐỒNG B2 K0119 194
NGUYỄN TẤN ĐẠT TÂY NINH B2 K0119 195
NGUYỄN HUY HIỆU CẦN THƠ B2 K0119 196
TRẦN THUỲ TRIỆU ĐỒNG NAI C K0119 197
NGUYỄN VĂN LÂM NAM ĐỊNH B2 K0119 198
NGUYỄN TRẦN GIA PHONG ĐĂK LĂK B2 K0119 199
TRẦN THẾ PHONG TPHCM C K0119 200
NGUYỄN THANH LONG BÌNH DƯƠNG B2 K0119 201
NGUYỄN MINH TÂM VĨNH LONG B2 K0119 202
NGUYỄN VĂN HẬN CÀ MAU C K0119 203

Pin It on Pinterest