SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM

TRƯỜNG DẠY LÁI XE TIẾN THÀNH

 Số: TB/TT/DS-0219 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ******

THÔNG BÁO

(V/v: Danh sách học viên đã tốt nghiệp và được cấp bằng lái xe)

Cập nhật đến ngày: 23/11/2020

Những học viên có tên trong danh sách này liên hệ Trường dạy lái xe Tiến Thành để nhận bằng lái xe và hồ sơ gốc.

Bằng lái Họ tên Quê quán Hạng Khóa ID
VŨ THỊ NGỌC HUYỀN ĐỒNG NAI B2 0319 333
NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG HÀ NỘI B2 0319 334
NGUYỄN VĂN SẮC TPHCM B2 0319 335
NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG VĨNH LONG B2 0319 336
LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG TPHCM B2 0319 337
TRỊNH HUỲNH HIẾU BR-VT B2 0319 338
ĐẶNG PHAN XUÂN BÌNH TPHCM B2 0319 339
NGUYỄN VIẾT SƠN THANH HOÁ B2 0319 340
NGUYỄN THỊ THẮM TIỀN GIANG B2 0319 341
NGUYỄN HỮU NGỌC HƯNG QUẢNG TRỊ B2 0319 342
HÀ THỊ THU DUNG TPHCM B2 0319 343
PHAN ĐỨC HÙNG LÂM ĐỒNG B2 0319 344
LÊ ĐỨC CHINH TPHCM B2 0319 345
BÙI VĂN TÂM TPHCM B2 0319 346
HUỲNH NGỌC LIÊN TPHCM B2 0319 347
NGUYỄN VĂN LỘC LONG AN C 0319 348
NGÔ NHẬT TÂN LÂM ĐỒNG B2 0319 349
TRẦN THẾ BẢO ĐỒNG NAI B2 0319 350
NGÔ VĂN HIẾU BÌNH ĐỊNH C 0319 351
NGUYỄN TRỌNG THẮNG NINH THUẬN B2 0319 352
VÕ TẤN LỢI TÂY NINH B2 0319 353

 

>>XEM DANH SÁCH ĐẦY ĐỦ

Copyright TuMoLamWeb
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline