0937999666 | 02835020168 daitri@hoclaixehcm.edu.vn

Ngày 30/12/2019, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định số 100 năm 2019, quy định về xử phạt hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Dưới đây là tổng hợp một số nội dung về những lỗi vi phạm giao thông thường gặp nhất trong Nghị Định mới này.

Nội dung xử phạt một số lỗi thường gặp trong Nghị Định 100 năm 2019 của Chính Phủ

1. Chuyển làn không có tín hiệu báo trước (Không xi nhan)

Đối với xe máy, phạt tiền từ 100.000 đồng  đến 200.000 đồng được quy định tại Điểm I, Khoản 1, Điều 6.

Đối với xe ô tô, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu vi phạm trên đường cao tốc được quy định tại điểm g Khoản 5 Điều 5.

Ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung. Đối với xe ô tô vi phạm thì tước quyền sử dụng Giấy Phép Lái Xe (GPLX) từ 01 tháng đến 03 tháng nếu vi phạm trên cao tốc được quy định tại Điểm b Khoản 11 Điều 5. 

Nghị Định 100 năm 2019 của Chính Phủ

2. Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ

Đối với xe máy phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 ngàn đồng được quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 6.

Đối với xe ô tô, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 5. 

Lỗi vi phạm này không áp dụng hình thức vi phạm bổ sung.

3. Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe ô tô chạy trên đường

Vi phạm lỗi này tài xế sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng được quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 5. Ngoài ra xe ô tô vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, đó là: Tước quyền sử dụng GPLX từ 01 đến 03 tháng; từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông được quy định tại Điểm b,c Khoản 11 Điều 5.

4. Người đang điều khiển xe máy sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) 

Đối với xe máy phạt từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng được quy định tại Điểm h Khoản 4 Điều 6.

Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng GPLX từ 01 tháng đến 03 tháng được quy định tại Điểm b Khoản 10 Điều 6. 

5. Vượt đèn đỏ, đèn vàng (Lưu ý: đèn tín hiệu vàng nhấp nháy thì được phép đi nhưng phải giảm tốc độ)

Đối với xe máy phạt từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng được quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 6.

Đối với xe ô tô, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5..000.000 đồng quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 5.

Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với xe máy là tước quyền sử dụng GPLX từ 01 tháng đến 03 tháng được quy định tại Điểm b Khoản 10 Điều 6. 

Đối với xe ô tô sẽ bị tước quyền sử dụng GPLX từ 01 tháng đến 03 tháng; từ 02 tháng đến 04 tháng nếu gây tai nạn giao thông được quy định từ Điểm b,c Khoản 11 Điều 5. 

6. Không đi đúng làn đường hoặc phần đường quy định (Đi sai làn đường) 

Đối với xe máy phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng được quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 6. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu gây tai nạn giao thông được quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 6.

Đối với xe ô tô, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5..000.000 đồng quy định tại Điểm đ Khoản 5 Điều 5. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng nếu gây tai nạn giao thông được quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 5.

Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với xe máy là tước quyền sử dụng GPLX từ 02 tháng đến 04 tháng được quy định tại Điểm c Khoản 10 Điều 6. Đối với xe ô tô sẽ bị tước quyền sử dụng GPLX từ 02 tháng đến 04 tháng được quy định tại Điểm c Khoản 11 Điều 5

Người điều khiển xe máy vi phạm nghị định 100 năm 2019

Người điều khiển xe máy vi phạm nghị định 100 năm 2019

7. Đi không đúng theo chỉ dẫn của vạch kẻ đường.

Đối với xe máy phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 6. Đối với xe ô tô, phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5. Lỗi vi phạm này không áp dụng hình thức vi phạm bổ sung. 

8. Đi ngược chiều của đường ngược chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”.  

Đối với xe máy phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng được quy định tại Khoản 5 Điều 6. Nếu gây tai nạn giao thông phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 6. 

Đối với xe ô tô, phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 5.  Nếu gây tai nạn giao thông phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 5. Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng nếu đi ngược chiều trên đường cao tốc quy định tại điểm a Khoản 8 Điều 5. 

Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với xe máy là tước quyền sử dụng GPLX từ 02 tháng đến 04 tháng được quy định tại Điểm c Khoản 10 Điều 6. Đối với xe ô tô sẽ bị tước quyền sử dụng GPLX từ 02 tháng đến 04 tháng được quy định tại Điểm c Khoản 11 Điều 5. Ô tô còn bị tước quyền sử dụng GPLX từ 05 tháng đến 07 tháng được quy định tại Điểm đ Khoản 11, Điều 5 Trường hợp lùi xe trên cao tốc.

9. Đi vào đường có biển báo cấm phương tiện đang điều khiển.

Đối với xe máy phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng được quy định tại Điểm i Khoản 3 Điều 6. Đối với xe ô tô, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng quy định tại Điểm 4 Khoản 4 Điều 5. 

Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với xe máy là tước quyền sử dụng GPLX từ 01 tháng đến 03 tháng được quy định tại Điểm b Khoản 10 Điều 6. Đối với xe ô tô sẽ bị tước quyền sử dụng GPLX từ 01 tháng đến 03 tháng được quy định tại Điểm b Khoản 11 Điều 5.

10. Điều khiển ô tô không có gương chiếu hậu

Đối với xe ô tô vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 16. 

11. Điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu bên trái hoặc có nhưng không có tác dụng. 

Đối với xe máy vi phạm sẽ bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 ngàn đồng được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17.

12. Không đội mũ bảo hiểm hoặc đội nhưng không cài quai đúng quy cách 

Đối với xe máy vi phạm sẽ bị phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 ngàn đồng được quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 6

Tăng nặng mức phạt khi vi phạm Nghị định 100 áp dụng năm 2020

Tăng nặng mức phạt khi vi phạm Nghị định 100 áp dụng năm 2020

13. Không có giấy phép lái xe (Với người đã đủ tuổi được điều khiển phương tiện)

Đối với xe máy khi vi phạm sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng khi điều khiển xe 2 bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 được quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 21. Phạt tiền từ  3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi điều khiển xe 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên được quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 21. 

Đối với xe ô tô  khi vi phạm sẽ bị phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 được quy định tại Điểm b Khoản 8 Điều 21. 

14. Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe 

Đối với xe máy khi vi phạm sẽ bị phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 17. Đối với xe ô tô phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng được quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 16. 

15. Không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. 

Đối với xe máy khi vi phạm sẽ bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 21. Đối với xe ô tô phạt tiền từ 400.000 đồng đến 6.00.000 đồng được quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 21. 

16. Có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở khi điều khiển xe.

Đối với người điều khiển xe máy sẽ bị phạt từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở được quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 6. 

Đối với người điều khiển xe máy sẽ phạt 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/1000 lít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở được quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều 6.

Đối với người điều khiển xe máy sẽ phạt 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở được quy định tại Điểm e Khoản 8 Điều 6.

Đối với người điều khiển xe ô tô sẽ phạt 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở được quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 5.

Đối với người điều khiển xe ô tô sẽ phạt 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở được quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 5.

Đối với người điều khiển xe ô tô sẽ phạt 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng nếu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở được quy định tại Điểm c Khoản 8 Điều 5.

Đối với người điều khiển xe ô tô sẽ phạt 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở được quy định tại Điểm a Khoản 10 Điều 5.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông

Ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng GPLX từ 10 đến 24 tháng tùy theo mức độ vi phạm đối với xe máy hay xe ô tô. 

Trong 16 lỗi vi phạm trên đây có lẽ điều thứ 16 là được mọi người quan tâm và gây tranh cãi nhiều nhất trong thời gian gần đây. Việc tăng nặng mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển các phương tiện giao thông là một điểm mới trong Nghị Định mới mà Chính Phủ đặc biệt coi trọng. Lý do là vì trong những năm gần đây, số vụ tai nạn giao thông ngày càng tăng lên trong đó nguyên nhân do tài xế sử dụng rượu bia, chất kích thích chiếm phần lớn. Vì vậy, để cải thiện tình trạng này, Nghị Định 100 về nồng độ cồn được áp dụng là điều tất yếu. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều và vẫn còn nhiều điều cần tranh luận. Chẳng hạn ăn trái cây vẫn có thể có nồng độ cồn trong hơi thở, số tiền phạt vẫn quá cao so với thu nhập người dân hay việc nồng độ cồn rất lâu tan trong máu và hơi thở nên dù đã uống từ trước đó rất lâu vẫn có thể bị xử phạt,…

Thực hiện Nghị định 100 năm 2019 do Chính Phủ ban hành

Thực hiện Nghị định 100 năm 2019 do Chính Phủ ban hành

Dù thế nào thì Nghị định 100 năm 2020 vẫn đang được áp dụng và có chiều hướng tích cực khi số vụ tai nạn giao thông do rượu bia bắt đầu giảm, cũng như các lỗi vi phạm giao thông khác cũng giảm đáng kể. Các bạn có thể xem đầy đủ thông tin về Nghị Định 100/2019 tại Luật Việt Nam

Xem thêm: Cách Giải Nhanh Rượu Bia

Tóm tắt nội dung

Pin It on Pinterest