Đánh Giá

CÁC LOẠI BIỂN BÁO CHỈ DẪN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ MỚI NHẤT – TỔNG HỢP CÁC LOẠI BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG

Ngoài biển báo nguy hiểm và biển báo cấm thì biển báo chỉ dẫn cũng có ý nghĩa không kém phần quan trọng. Nó giúp thông báo cho người tham gia giao thông biết trước hướng đi. Những điểm cần chú ý khi lưu thông trên đường. Với sự đa dạng kiểu biển báo chỉ dẫn giúp cho công tác hướng dẫn và điều khiển giao thông diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều.

Xem thêm:

BIỂN BÁO CHỈ DẪN – CÁC LOẠI BIỂN BÁO CHỈ DẪN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Biển báo chỉ dẫn giao thông đường bộ thì được chia thành 44 kiểu riêng biệt. Được đánh dấu từ số 401 đến số thứ tự 444 với ý nghĩa khác nhau. Nhằm giúp người tham gia giao thông định hướng được hướng đi phía trước và những lưu ý trên đường khi cần thiết.

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từng loại biển báo chỉ dẫn. Cũng như cách nhận biết chúng khi tham gia giao thông.

biển báo chỉ dẫn giao thông hiện nay

Ý nghĩa chi tiết của từng kiểu biển báo chỉ dẫn hiện nay

Biển báo chỉ dẫn thông thường sẽ có hình vuông với nền màu xanh lam bên trong. Như một lời thông báo đến người tham gia giao thông những hướng đi cụ thể.

Và ý nghĩa cụ thể của từng kiểu biển báo chỉ dẫn cụ thể như sau:

 • Biển báo chỉ dẫn số 401: Đường ưu tiên

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết những phương tiện di chuyển trên trục đường chính, thì được quyền ưu tiên di chuyển trước.

 • Biển báo chỉ dẫn số 402: Hết đoạn đường ưu tiên

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết​ hết đoạn đường ưu tiên đã quy định. Những phương tiện lưu thông qua những đoạn đường kế tiếp, phải tuân thủ đúng quy định. Về tốc độ, qua địa điểm giao nhau ưu tiên bên phải.

 • Biển báo chỉ dẫn số 403a:  Đoạn đường dành cho xe ô tô

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết: đoạn đường ưu tiên dành cho xe ô tô, các phương tiện khác không được lưu thông trên đoạn đường này.

 • Biển báo chỉ dẫn số 403b: Đoạn đường dành cho xe ô tô và xe gắn máy

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết: đoạn đường ưu tiên dành cho xe ô tô và xe gắn máy. Các phương tiện khác không được lưu thông trên đoạn đường này.

 • Biển báo chỉ dẫn số 404a: Hết đoạn đường dành riêng cho xe ô tô

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết: đã hết đoạn đường dành riêng cho xe ô tô.

 • Biển báo chỉ dẫn số 404b: Hết đoạn đường dành riêng cho xe ô tô và xe gắn máy

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết: đã hết đoạn đường dành riêng cho xe ô tô và xe gắn máy.

 • Biển báo chỉ dẫn số 405a: Đường cụt bên phải

Chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết, lối rẽ vào đường cụt bên phải.

 • Biển báo chỉ dẫn số 405b: Đường cụt bên trái

Chỉ dẫn cho người tham gia giao thông biết, lối rẽ vào đường cụt bên trái.

 • Biển báo chỉ dẫn số 405c: Đường cụt

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, phía trước là đoạn đường cụt.

biển báo chỉ dẫn từ 401 đến 413a

 • Biển báo chỉ dẫn số 406: Được ưu tiên qua đường hẹp

Báo hiệu cho người tham gia giao thông bằng xe cơ giới biết, quyền ưu tiên của mình khi gặp phương tiện đi ngược chiều trong đoạn đường hẹp. Tuy nhiên, nếu trong đoạn đường đi ngược chiều đó, phương tiện đi theo chiều ưu tiên vẫn phải nhường đường cho cho những xe đã đi vào đường hẹp.

 • Biển báo chỉ dẫn số 407a,b,c: Đường một chiều

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, những đoạn đường chạy một chiều theo quy định. Biển báo này thường được đặt sau ngã ba ngã tư đường.

 • Biển báo chỉ dẫn số 408: Nơi đỗ xe

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, đây là những địa điểm và nơi cho phép đỗ xe. Chiều dài nơi đỗ xe được xác định bằng vạch kẻ đường hoặc bãi đỗ có hình dạng rõ ràng. Phạm vi hết hiệu lực đỗ xe là khoảng 10m trước khi đến ngã 3, ngã 4 kế tiếp.

 • Biển báo chỉ dẫn số 409: Chỗ quay xe

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, các phương tiện được phép quay đầu xe. Nhưng không cho phép các phương tiện rẽ trái.

 • Biển báo chỉ dẫn số 410: Khu vực quay xe

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, đây là khu vực được phép quay đầu xe nhưng không được phép rẽ trái.

 • Biển báo chỉ dẫn số 411: Hướng đi theo vạch kẻ đường

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, số làn đường và hướng đi theo vạch kẻ đường. Biển báo có ý nghĩa bắt buộc người tham gia giao thông phải điều khiển đúng làn đường quy định.

 • Biển báo chỉ dẫn số 412: Làn đường dành cho xe khách

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, bắt đầu đoạn đường dành riêng cho xe khách. Theo đó, các phương tiện khác sẽ không được di chuyển trong đoạn đường này.

 • Biển báo chỉ dẫn số 413a: Đoạn đường có làn đường dành cho xe khách

Biển được đặt ở ngã 3, ngã 4 đường một chiều. Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết đoạn đường có làn đường dành cho xe ô tô khách theo chiều ngược lại.

biển báo chỉ ddẫn từ 413b đến 425

 • Biển báo chỉ dẫn số 413b: Rẽ ra đường có làn xe dành cho xe khách

Biển được đặt ở ngã 3, ngã 4 đường một chiều. Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết đến ngã 3, ngã 4 rẽ phải là ra đến đoạn đường có làn đường dành cho xe ô tô khách.

 • Biển báo chỉ dẫn số 413c: Rẽ ra đường có làn xe dành cho xe khách

Biển được đặt ở ngã 3, ngã 4 đường một chiều. Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết đến ngã 3, ngã 4 rẽ trái là ra đến đoạn đường có làn đường dành cho xe ô tô khách.

 • Biển báo chỉ dẫn số 414a,b: Chỉ hướng đường

Biển thường được đặt ở các ngã 3, ngã 4. Để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết đoạn đường hướng đến có một khu đông dân cư.

 • Biển báo chỉ dẫn số 414c,d: Chỉ hướng đường

Biển thường được đặt ở các ngã 3, ngã 4 giao nhau. Để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết đoạn đường hướng đến có một khu đông dân cư.

 • Biển báo chỉ dẫn số 415: Chỉ hướng đi

Biển thường được đặt ở các ngã 3, ngã 4 giao nhau. Để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết hướng đi và những địa danh cần đến. Và khoảng cách đến những địa điểm đó là bao xa.

 • Biển báo chỉ dẫn số 416: Lối đi vòng

Biển thường được đặt ở những ngã 3, ngã 4 nơi giao nhau. Nhằm báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, hướng đi vòng tránh và địa điểm cần đến.

 • Biển báo chỉ dẫn số 417a: Chỉ hướng đường cho từng loại xe

Biển thường được đặt ở ngã 3, ngã 4 đường giao nhau. Nhằm báo hiệu cho người tham gia giao thông biết hướng đi rẽ phải và địa điểm cần đến. Cho những xe trên 18T và phương tiện xe kéo moóc.

 • Biển báo chỉ dẫn số 417b: Chỉ hướng đường cho từng loại xe

Biển thường được đặt ở ngã 3, ngã 4 đường giao nhau. Nhằm báo hiệu cho người tham gia giao thông biết hướng đi đi thẳng và địa điểm cần đến. Cho những xe trên 18T và phương tiện xe kéo moóc.

 • Biển báo chỉ dẫn số 417c: Chỉ hướng đường cho từng loại xe

Biển thường được đặt ở ngã 3, ngã 4 đường giao nhau. Nhằm báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, hướng đi rẽ phải và địa điểm cần đến cho xe đạp và người đi bộ.

 • Biển báo chỉ dẫn số 418: Lối đi ở chỗ cấm rẽ

Biển thường được đặt ở ngã 3, ngã 4 đường giao nhau. Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết hướng đi cho các loại xe.

 • Biển báo chỉ dẫn số 419: Chỉ dẫn địa giới

Biển thường được đặt ở trên đường, nhằm hướng dẫn cho người tham gia giao thông biết phạm vị địa giới hành chính.

 • Biển báo chỉ dẫn số 420: Bắt đầu khu đông dân cư

Biển thường được đặt ở trên đường, nhằm báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, phía trước là khu đông dân cư cần giảm tốc độ.

 • Biển báo chỉ dẫn số 421: Hết khu đông dân cư

Biển thường được đặt ở trên đường, nhằm báo hiệu cho người tham gia giao thông biết phía trước là hết khu đông dân cư.

 • Biển báo chỉ dẫn số 422: Di tích lịch sử

Biển thường được đặt ở trên đường, nhằm báo hiệu cho người tham gia giao thông biết phía trước khu di tích lịch sử.

 • Biển báo chỉ dẫn số 423: Đường đi bộ

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, đây là nơi dành riêng cho người đi bộ sang các phương tiện phải ưu tiên nhường đường.

 • Biển báo chỉ dẫn số 424: Cầu vượt qua đường

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, đoạn đường có cầu cho người đi bộ sang đường.

 • Biển báo chỉ dẫn số 425: Bệnh viện

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, có bệnh viện hay trạm xá trên đường. Khi di chuyển cần thận trọng và giữ im lặng.

biển báo chỉ dẫn các hướng đường phía trước

 • Biển báo chỉ dẫn số 426: Trạm cấp cứu

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, có trạm cấp cứu trên đường.

 • Biển báo chỉ dẫn số 427: Trạm sữa chữa

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, trên đường có trạm sữa chữa.

 • Biển báo chỉ dẫn số 428: Trạm xăng

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, trên đường có đặt trạm kinh doanh xăng dầu.

 • Biển báo chỉ dẫn số 429: Nơi rửa xe

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, trên đường có nơi rửa xe.

 • Biển báo chỉ dẫn số 430: Điện thoại

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, trên đường có trạm điện thoại.

 • Biển báo chỉ dẫn số 431: Cửa hàng ăn uống

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, trên đường có cửa hàng ăn uống.

 • Biển báo chỉ dẫn số 432: Khách sạn

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, trên đường có khách sạn phục vụ khách.

 • Biển báo chỉ dẫn số 433: Nơi nghỉ mát

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, trên đường có nơi nghỉ mát.

 • Biển báo chỉ dẫn số 434: Bến xe bus

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, trên đường có trạm xe bus.

 • Biển báo chỉ dẫn số 435: Bến xe điện

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, trên đường có trạm xe điện.

 • Biển báo chỉ dẫn số 436: Trạm cảnh sát giao thông

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, trên đường có trạm cảnh sát giao thông.

 • Biển báo chỉ dẫn số 437: Đường cao tốc

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, bắt đầu đường cao tốc. Buộc người tham gia giao thông phải tuân thủ những quy định bắt buộc khi chạy trên đường cao tốc.

Biển báo chỉ dẫn mới nhất 2020

 • Biển báo chỉ dẫn số 438: Hết đường cao tốc

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, hết đường cao tốc.

 • Biển báo chỉ dẫn số 439: Tốc độ cho phép khi chạy trên đường cao tốc

Thông báo cho người tham gia giao thông biết, tốc độ quy định khi lưu thông trên đường cao tốc.

 • Biển báo chỉ dẫn số 440: Tên cầu

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, tên cầu phía trước.

 • Biển báo chỉ dẫn số 441: Đoạn đường thi công

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, phía trước là đoạn đường thi công.

 • Biển báo chỉ dẫn số 442: Cầu vượt liên thông

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, phía trước có cầu vượt liên thông.

 • Biển báo chỉ dẫn số 443: Chợ

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết, đoạn đường phía trước chợ, phương tiện qua lại đông nên chú ý tốc độ.

 • Biển báo chỉ dẫn số 444: Xe kéo móc

Báo hiệu cho người tham gia giao thông biết đoạn đường phía trước có xe kéo móc.

Đây là chi tiết ý nghĩa của các kiểu biển báo chí dẫn thông dụng nhất hiện nay. Các bạn có thể tham khảo và nên lưu ý chúng khi tham gia giao thông. Để đảm bảo an toàn và thuận tiện hơn khi di chuyển. Chúc các bạn một ngày đầu năm vui vẻ.

Có thể bạn quan tâm: 365 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe Hạng A2

Copyright TuMoLamWeb
Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline