0937999666 | 02835020168 daitri@hoclaixehcm.edu.vn

Câu 92: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây?

92

Đáp Án Câu 92

1

Câu 93: Xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn tham gia giao thông cần tuan thủ quy định nào ghi dưới đây?

93

Đáp Án Câu 93

1

Câu 94: Việc nối kéo vớivới xe được kéo trong trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo không còn hiệu lực thì phải dùng cách nào?

94

Đáp Án Câu 94

3

Câu 95:

95

Đáp Án Câu 95

1

Câu 96: Xe ô tô kéo xe khác thế nào là đúng quy tắc giao thông?

96

Đáp Án Câu 96

1,2

Câu 97: Người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?

97

Đáp Án Câu 97

1

Câu 98: Người điềi khiên xe mô tô 2 bánh, xe gắn máy được phép chở tối đa 2 người trong những trường hợp nào?

98

Đáp Án Câu 98

1,2

Câu 99: Người điều khiển xe mô tô 2 bánh, mô tô 3 bánh, xe gắn máy không được thực hiện những hành vi nào dưới đây?

99

Đáp Án Câu 99

1,2

Câu 100: Người điều khiên, người ngồi trên xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách khi nào?

100

Đáp Án Câu 100

1

Câu 101: Cơ quan nào quy định các đoạn đường cấm đi, đường đi môt chiều, nơi cấm dừng, cấm đỗ, cấm quay đầu xe, lắp đặt báo hiệu đường bộ thuộc địa phương quản lý?

101

Đáp Án Câu 101

2

Câu 102: Người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm gì?

101

Đáp Án Câu 102

1,2

Câu 103: Người phát hiện công trình đường bộ bị hư hỏng hoặc bị xâm hại, hành lang an toàn đường bộ bị lấn chiếm phải có trách nhiệm gì?

103

Đáp Án Câu 103

1,2

Câu 104:  Khi điều khiển xe chạy trên đường, người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ gì?

104

Đáp Án Câu 104

1,2

Câu 105: Khi điều khiển xe chạy trên đường, người lái xe phải mang theo các loại giấy tờ gì?

105

Đáp Án Câu 105

3

Câu 106: Khi tập lái xe ô tô, người và xe tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì?

106

Đáp Án Câu 106

1,2

Câu 107: Người có giấy phép lái xe hạng B2 được điều khiển loại xe nào?

107

Đáp Án Câu 107

2

Câu 108:

108

Đáp Án Câu 108

3

Câu 109:

109109

Đáp Án Câu 109

1,2

Câu 110:

110

Đáp Án Câu 110

2

Câu 111:

111

Đáp Án Câu 111

2

Câu 112:

112

Đáp Án Câu 112

2

Câu 113:

113

Đáp Án Câu 113

2,3

Câu 114:

114

Đáp Án Câu 114

3

Câu 115:

115

Đáp Án Câu 115

1

Câu 116:

116

Đáp Án Câu 116

2

Câu 117:

117

Đáp Án Câu 117

2

Câu 118:

118

Đáp Án Câu 118

3

Câu 119:

119

Đáp Án Câu 119

2

Câu 120:

120

Đáp Án Câu 120

1

Câu 121:

121

Đáp Án Câu 121

2

Câu 122:

122

Đáp Án Câu 122

1,3

Câu 123:

123

Đáp Án Câu 123

2

Câu 124:

124

Đáp Án Câu 124

2

Câu 125:

125

Đáp Án Câu 125

3

Câu 126:

126

Đáp Án Câu 126

1

Câu 127:

127

Đáp Án Câu 127

1

Câu 128:

127

Đáp Án Câu 128

2

Câu 129:

129

Đáp Án Câu 129

1

Câu 130:

130

Đáp Án Câu 130

1,2

Câu 131:

131

Đáp Án Câu 131

2

Câu 132:

132

Đáp Án Câu 132

4

Câu 133:

133

Đáp Án Câu 133

3

Câu 134:

134

Đáp Án Câu 134

1

Câu 135:

135

Đáp Án Câu 135

3

Pin It on Pinterest