0937999666 | 02835020168 daitri@hoclaixehcm.edu.vn

Câu 1: Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?

450 câu hỏi lý thuyết lái xe B2

Đáp Án Câu 1

1,2

Câu 2: Khái niệm “công trình đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?

450 cau hoi ly thuyet lai xe b2

Đáp Án Câu 2

1,2

Câu 3: “Vạch kẻ đường ” được hiểu như thế nào là đúng ?

450 câu hỏi lý thuyết lái xe B2

Đáp Án Câu 3

1

Câu 4: Khái niệm “phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng ?

450 câu hỏi thi lý thuyết b2

Đáp Án Câu 4

1

Câu 5: Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng ?

450 cau hoi thi ly thuyet b2

Đáp Án Câu 5

2

Câu 6: Khái niệm “khổ giới hạn của đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?

450 cau hoi thi ly thuyet b2

Đáp Án Câu 6

1

Câu 7: Khái niệm “đường phố” được hiểu như thế nào là đúng ?

450 câu hỏi học lái xe b2

Đáp Án Câu 7

1

Câu 8: Khái niệm “dải phân cách” được hiểu như thế nào là đúng ?

450 cau hoi thi luat giao thong duong bo

Đáp Án Câu 8

1

Câu 9: Dải phân cách trên đường bộ có những loại nào ?

450 cau hoi thi luat giao thong duong bo

Đáp Án Câu 9

1,2

Câu 10: Khái niệm “đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng ?

450 cau hoi thi ly thuyet lai xe b2

Đáp Án Câu 10

1

Câu 11: Khái niệm “đường chính” được hiểu như thế nào là đúng ?

450 cau hoi hoc ly thuyet bang b2

Đáp Án Câu 11

1

Câu 12: Khái niệm “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào là đúng ?

450 câu hỏi thi bằng lái xe hạng C

Đáp Án Câu 12

2

Câu 13: “Phương tiện giao thông đường bộ” gồm những loại nào ?

450 cau hoi thi bang lai xe hang C

Đáp Án Câu 13

1

Câu 14: Khái niệm “phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?450 cau hoi

Đáp Án Câu 14

2

450 Câu Hỏi Lý Thuyết Lái Xe B2 Mới Nhất 2016

Câu 15: Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng ?

450 câu hỏi thi lý thuyết bằng lái xe ô tô

Đáp Án Câu 15

1

Câu 16: “Phương tiện tham gia giao thông đường bộ” gồm những loại nào ?

450 câu hỏi thi b2

Đáp Án Câu 16

1,2

Câu 17: “Người tham gia giao thông đường bộ” gồm những đối tượng nào ?

450 cau hoi thi bang b2

Đáp Án Câu 17

1,2

Câu 18: “Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông” gồm những đối tượng nào ?

450 cau hoi thi luat giao thong

Đáp Án Câu 18

1,2

Câu 19: Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng ?

450 cau hoi

Đáp Án Câu 19

2,3

Câu 20: Khái niệm “dừng xe” được hiểu như thế nào là đúng qui tắc giao thông?

450 câu hỏi thi lý thuyết lái xe b2

Đáp Án Câu 20

2

Câu 21: Khái niệm “đỗ xe” được hiều như thể nào là đúng quy tắc giao thông ?

450 cau hoi thi lai xe b2

Đáp Án Câu 21

2

Câu 22: Các hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm ?

450 cau hoi thi bang lai xe b2

Đáp Án Câu 22

1,2

Câu 23: Hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ có bị nghiêm cấm hay không ?

15 bo de thi lai xe b2

Đáp Án Câu 23

2

Câu 24: Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm ?

15 bo de thi bang b2

Đáp Án Câu 24

1,2

Câu 25: Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy có bị nghiêm cấm hay không ?

15 bộ đề thi bằng lái xe ô tô b2

Đáp Án Câu 25

1

Câu 26: Người điều khiển ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm ?

450 cau hoi hoc lai xe b2

Đáp Án Câu 26

2

Câu 27: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm ?

450 câu hỏi học lý thuyết lái xe b2

Đáp Án Câu 27

1

Câu 28: Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm ?

450 cau hoi hoc ly thuyet lai xe b2

Đáp Án Câu 28

1

Câu 29: Hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông có bị nghiêm cấm hay không ?

450 cau hoi hoc ly thuyet bang lai xe oto

Đáp Án Câu 29

2

Câu 30: Hành vi điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ qui định giành đường, vượt ẩu có bị nghiêm cấm hay không ?

450 cau hoi thi ly thuyet lai xe hang b2

Đáp Án Câu 30

1

Câu 31: Những hành vi nào sau đây bị cấm ?

450 cau hoi thi hang C

Đáp Án Câu 31

2

Câu 32: Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?

450 câu hỏi thi lý thuyết hạng C

Đáp Án Câu 32

1

Câu 33: Trong hoạt động vận tải đường bộ, các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm ?

450 hoc ly thuyet lai xe hang B2

Đáp Án Câu 33

1,2

Câu 34: Trong hoạt động vận tải khách, những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm ?

450 cau hoi thi luat giao thong duong bo

Đáp Án Câu 34

1,2

Câu 35: Hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm hoặc khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông có bị nghiêm cấm hay không ?

450 cau hoi thi bang C

Đáp Án Câu 35

3

Câu 36: Khi sảy ra tai nạn giao thông, những hành vi nào ghi dưới đây bị nghiêm cấm ?

450 câu hỏi thi bằng C

Đáp Án Câu 36

1,2

Câu 37: Những hành vi nào ghi ở dưới đây bị nghiêm cấm ?

450 cau thi bang lai xe oto

Đáp Án Câu 37

2,3

Câu 38: Việc sản xuất, mua bán, sử dụng biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được quy định như thế nào trong Luật Giao Thông đường bộ ?

450 cau thi bang b2

Đáp Án Câu 38

3

Câu 39: Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây ? 450 cau thi lai xe b2

Đáp Án Câu 39

1,2

Câu 40: Ở những nơi nào không được quay đầu xe ?

450 câu thi bằng lái xe b2

Đáp Án Câu 40

1,3

Câu 41: Ở những nơi nào không được lùi xe ?

450 cau hoi thi ly thuyet bang oto

Đáp Án Câu 41

2,3

Câu 42: Người điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố có được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước hay không ?

450 câu hỏi thi bằng lái xe

Đáp Án Câu 42

2

Câu 43: Khi điều khiển xe trên đường cao tốc, những việc nào không cho phép ?

450 câu hỏi thi lý thuyết lái xe b2

Đáp Án Câu 43

1

Câu 44: Khi xe kéo xe và xe kéo rơ moóc, những hành vi nào không được phép ?

450 cau hoi thi ly thuyet lai xe b2

Đáp Án Câu 44

1,2

Câu 45: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy, có được phép sử dụng xe để kéo, đẩy các xe khác, vật khác khi tham gia giao thông không ?

450 cau thi ly thuyet bang lai xe oto b2

Đáp Án Câu 45

3

Pin It on Pinterest