Đạt 5/5 sao - theo 2 học viên học lái xe

450 CÂU HỎI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG A2 ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC NHẤT 2020 – TỔNG HỢP BỘ ĐỀ THI SÁT HẠCH LÝ THUYẾT LÁI XE HẠNG B2 ĐẦY ĐỦ NHẤT

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã quyết định điều chỉnh việc sử dụng bộ 450 câu hỏi thi sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A2 như đã quy định trước đến nay. Sang sử dụng bộ đề thi 450 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe Hạng A2. Cụ thể như sau:

Xem Thêm:

Bộ 450 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe Hạng A2 dùng cho sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe PKL hạng A2 gồm

1️⃣ Khái niệm và các quy tắc giao thông đường bộ từ câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 161: 136 câu hỏi

(Trừ các câu 19, 27, 29, 30, 36, 37; từ 71 đến 75; từ 80 đến 87; 97, 98, 99, 111, 112, 117, 119) 

2️⃣ Văn hóa và đạo đức nghề nghiệp người lái xe từ câu hỏi 162 đến câu 304: 49 câu hỏi

(Học các câu từ 162 đến 177; 188, 189, 205, 213, 214, 215, 216, 217,222, 225, 226; từ 232 đến 240; từ 246 đến 251; 255, 265, 277, 278, 279, 285, 291, 299)

3️⃣ Hệ thống biển báo hiệu đường bộ từ câu hỏi 305 đến câu số 486: 182 câu hỏi

4️⃣ Giải các thế sa hình từ câu hỏi 487 đến câu số 600:  83 câu hỏi

(Trừ các câu sau 489, 491, 497, 498, 534, 534, 544, 547, 548, 553, 556, 557, 558, 560, 561, 563, 564; từ 573 đến 578; 589, 591, 592, 594, 595, 596, 599)

450 Câu Hỏi Thi Bằng A2 mới nhất trong bộ 600 câu lí thuyết

450 câu hỏi thi bằng A2 trong bộ 600 câu lí thuyết mới nhất 2020

Về cấu trúc bộ đề thi dùng cho sát hạch lý thuyết cấp bằng lái xe hạng A2

Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô PKL hạng A2 sẽ gồm 25 câu hỏi, trong đó:

+ Có 09 câu hỏi về khái niệm và quy tắc giao thông (01 câu hỏi về khái niệm, 07 câu hỏi về quy tắc, 01 câu hỏi về tốc độ).

+ 06 câu hỏi về văn hóa và đạo đức người lái xe.

+ 05 câu hỏi về hệ thống biển báo.

+ 05 câu hỏi về giải các thế sa hình.

Học viên sẽ được thi phần lý thuyết sát hạch lái xe A2 bằng phần mềm chuyên dụng trên máy tính với thời gian làm bài theo quy định là 19 phút.

Câu hỏi được lấy ngẫu nhiên trong cấu trúc từ bộ 450 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe Hạng A2 như trên. Mỗi câu tương ứng với 1 điểm, thí sinh nếu trả lời được:

+ Từ 23/25 câu hỏi trở lên thì đạt.

+ Ít hơn 23 câu sẽ không đạt.

Học viên có thể tải 450 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe Hạng A2 sử dụng trên máy TẠI ĐÂY   

Chú ý: Máy tính cài phần mềm 450 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe Hạng A2 này bắt buộc phải cài thêm phần mềm bổ trợ : NET 2.0 trở lên.

Từ Khoá Liên Quan:

  • 450 câu hỏi thi bằng lái xe a2
  • de thi ly thuyet lai xe

Pin It on Pinterest